2

 

ENGLESKI JE ZABAVA!


Nakana škole je u prvom kontaktu sa stranim jezikom razviti u djetetu dobi 3-6 godina sklonost prema učenju jezika i tako odmah isključiti bojazan od nepoznatog kao mogući izvor neuspjeha. Stoga je temelj svih aktivnosti na satu igra. Naši nastavnici znaju kako osvojiti dječju pažnju i bezbolno ih uvesti u čarobni svijet drugoga jezika i druge kulture. Uskoro mali polaznici veselo hrle na sat, radujući se novom doživljaju pripremljenom baš za njih:  pjesmice, koreografije, igrokazi, zagonetke, boje, brojevi, životinje i predmeti koji ih fasciniraju, sve uvijek u timskom i kreativnom duhu.

Rano učenje osobito je blagotvorno za govor: djeca u toj dobi s uživanjem imitiraju i preuzimaju autentičan izgovor. Vrlo je važno da teacher djetetovom uhu donese njegovan izgovor, jer će upravo njezin izgovor biti onaj koji će biti osnova njihovom daljnjem napredovanju.

 


Na dosadnom jeziku struke, evo pregleda jezičnih vještina stečenih u igraonici "Linguapaxa" nakon jedne nastavne cjeline od 4 školske godine:

 Komunikacijske sposobnosti

Polaznik usvaja slušne navike, korektan izgovor, pravilan ritam i intonaciju. Po završetku:

Razumije govor koji se bavi njim samim i njegovom najbližom okolinom.

Sudjeluje u razmjeni informacija, tj. vodi jednostavan rutinski razgovor, može postavljati jednostavna pitanja i na njih odgovarati te razmijeniti informacije o poznatim temama u predvidijivim svakodnevnim situacijama, uz pomoć sugovornika.

Uz poticaj moze predstaviti i jednostavno opisati sebe i druge osobe, životinje, biljke i predmete pomoću kratkog niza jednostavnih pojmova; može samostalno izgovarati pjesmice i brojalice te sudjelovati u dramatiziranim imitativnim igrama.

Teme i vokabular

Obuhvaćaju: osobe, predmete, događaje i radnje vezane uz obitelj i dom, užu i širu okolinu, prigodne blagdane i običaje te okruženje predškolskih odgojno-obrazovnih ustanova.

Ovdje spadaju: opisi aktivnosti, ljudi i njihovih osjećaja, životinja, biljaka i predmeta te likova iz svijeta dječje mašte, dijelovi tijela, članovi uže i šire obitelji, hrana, piće, glavni brojevi do 10, geometrijski likovi i tijela, veličine, boje, godišnja doba, meteorološko vrijeme, prijevozna sredstva, igračke, glazbala.

Funkcije i gramatičke strukture

Čine ih jezični obrasci kojima se:

imenuju, opisuju i lociraju osobe, životinje, biljke i predmeti u jednini i množini te aktivnosti i događaji;

izražavaju želje i osjećaji, perceptivne sposobnosti i vještine vršenja određenih radnji, obveze, ponude i dopuštenja, odnosi posjedovanja i količine;

daju upute i zapovijedi;

postiže socio-kulturalna prilagodba: pozdravlja prema situaciji, predstavlja, izriče zamolbe, isprike i zahvale;

podržava komunikacija uz pripadajuće gramatičke strukture.