Znanje jezika do petog razreda

Koliko vam je poznato  da je dob djeteta od 6, 7 i 8 godina najbolja za uključenje u program ranog učenja stranog jezika? Tada je mozak spreman za  stjecanje lingvističkih vještina kojima uči ovladavati godinama.

Dijete u ovoj dobi jezik uči daleko lakše nego će to ikada kasnije moći s takvim uspjehom a vlastito nas je iskustvo naučilo kako je uspjeh zajamčen počne li dijete učiti strani jezik barem u dobi od osam godina.

Osnovni je preduvjet da to i dijete želi. Ukoliko vaš maleni hiperaktivac želi nogomet ili karate, engleski na koji ste ga prisilno upisali može mu postati najveći neprijatelj. Svakako se potrudite da dijete osjeti da je upis u školu stranih jezika njegova odluka, kako bi od početka njegova pustolovina počivala na zdravim motivima.

Iz godine u godinu tijekom četverogodišnjeg razdoblja mali će polaznik vidno napredovati i veseliti se nastavi. Obožavat će svoju teachericu i obično rado pisati zadaće. 

Do petog razreda osnovne škole nekadašnji prvašić steći će temeljnu jezičnu samostalnost u govoru, čitanju i pismu. Uz to ide i izgovor o kakvome naši odrasli polaznici često mogu samo maštati, samopouzdanje u nastupu i otvorenost u komunikaciji. Ova jezična razina je približno A2 stupanj s pojačanim kompetencijama u govoru i slušanju (nerijetko i na B1 razini), na što smo osobito ponosni - upravo je to najbolnija točka svima onima koji cijeli život sanjaju o tome da govore strane jezike.

I na kraju - već ova razina je dovoljna za većinu svakodnevnih potreba. Dijete više neće zaboraviti naučeno i u stalnom dodiru s jezikom putem redovne škole, računala, filma i glazbe njegovo aktivno znanje jezika ostaje trajno.

Za one koji žele steći višu razinu znanja i prestižne međunarodne certifikata znanja engleskog jezika imamo cjelovit A2 i B1 program za više razrede osnovne škole i srednjoškolce koji vode prema pripremnom programu za polaganje CAMBRDIGE ISPITA.

 
 

Prijava

Prijavite se svojim računom

Korisničko ime
Lozinka
Zapamti me